3rd Annual Fundraising 2017: Grains of Love


Goal: $25000
Current: $22797.00
Đêm Gây Quỹ lần thứ 3 (2017): Hạt Gạo Tình Thương


Goal: $25000
Current: $22797.00

Hãy cùng nhau vui và chia sẻ niềm vui tới các em bé, cụ già nơi quê nhà đang cần lắm một tấm lòng ...
Mua vé ủng hộ để đêm nhạc được vui và để chúng tôi có thêm động lực trên con đường mang niềm vui và nụ cười tới những mảnh đời kém may mắn
Non-profit 501(c)(3) tax-exempt organization.
Give with Compassion © 2020 All rights reserved.