Grains of Love
Hạt Gạo Yêu Thương
Case waiting for sponsoring.
Danh sách đang cần giúp đỡ, xin hãy chung tay!

Case #GWC-P17-00078
Van Nam, 90 years old

THỊ CẨM 87 tuổi Dong Nai Province They have 3 children but they all died due to sickness.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00078
VĂN NĂM 90 tuổi

THỊ CẨM 87 tuổi ấp BÌNH HÒA xã XUÂN PHÚ huyện XUÂN LỘC tỉnh ĐỒNG NAI Ông bị tai biến bị liệt nữa người nằm một chổ không đi lại được còn ông bà có ba người con nhưng đã chết hết

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00077
Van Ba 91 years old

VAN BA 91 years old
DAO THI is 70 years old  
DISTRICT DONG NAI PROVINCE

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00077
VĂN BA 91 tuổi

ĐÀO THỊ LÀ 70 tuổi ấp BÌNH HÒA xã XUÂN PHÚ huyện XUÂN LỘC tỉnh ĐỒNG NAI không con cháu . Ông Bà làm hạt điều ngày được 10 ngàn đồng

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00076
Thị Yến 66 tuổi

Dong Nai Province

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00076
Thi Yen 66 years old

Thị Yến 66 tuổi Sống độc thân không chồng con. Bà làm hạt điều mỗi ngày được 15 ngàn VND

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00075
Thi Vung, 83 years old

DONG NAI PROVINCE She lives in the old house she cannot walk and her 54-year-old earning 10 thousand VND per day for living.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00075
THỊ VỮNG 83 tuổi

ấp BÌNH HÒA xã XUÂN PHÚ huyện XUÂN LỘC tỉnh ĐỒNG NAI bà sống trong căn nhà tình thương đã cũ bà không đi lại được cô con gái 54 tuổi làm hạt điều mỗi ngày được hơn 10 ngàn VNĐ

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00074
Thi Tre, 68 years old

DONG NAI PROVINCE. She suffered from paralysis 5 years ago.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00074
THỊ TRÈ 68 tuổi

ấp BÌNH HÒA xã XUÂN PHÚ huyện XUÂN LỘC tỉnh ĐỒNG NAI bà bị tai biến liệt nữa người bao nhiêu tiền thuốc than không khỏi bà di chuyển bằng nạng gỗ

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00073
Thi Thoi, 80 years old

DONG NAI PROVINCE She could not walk only crawl in the house

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00073


THỊ THÔI 80 tuổi dân tộc Châu Ro Ấp BÌNH HÒA xã XUÂN PHÚ huyện XUÂN LỘC tỉnh ĐỒNG NAI bà bị viêm khớp không đi được chỉ bò hoặc lết đi lại trong nhà

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00072
Nguyen Thi Ho 89 years old

DONG NAI PROVINCE She was paralyzed on both legs after a severe stroke and no longer walks or move around. She live a very harsh life with about $8/month from her senior and disability income

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00072
Nguyễn Thị Ho 89 tuổi

ấp BÌNH HÒA xã XUÂN PHÚ huyện XUÂN LỘC tỉnh ĐỒNG NAI. Bà bị liệt 2 chân không đi lại được, ăn uống vệ sinh một chổ hoàn cảnh vô cùng khó khan. Mỗi tháng bà nhận được 200 ngàn tiền trợ cấp người già

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00070
Nguyễn Thị Dãnh, 85 years old

DONG NAI PROVINCE she live by herself even thought she has a daughter. Her daughter is very poor with kids and she can’t even survive on her own. Danh is receiving $8/month for her senior pension.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00070


Nguyễn Thị Dãnh, 85 tuổi ấp BÌNH HÒA xã XUÂN PHÚ huyện XUÂN LỘC tỉnh ĐỒNG NAI Bà sống một mình bà có 1 cô con gái nhưng nhà nghèo lại đông con nên không lo cho bà được hiện bà sống nhờ tiền trợ cấp người cao tuổi môi tháng được 200 ngàn đồng, hàng xóm cho cái gì ăn cái đó

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00069
Nguyen Thi Bay, 82 years old

Nguyen Thi Bay, 82 years old DONG NAI PROVINCE. She is currently living in the “house of love” with her 66-year-old daughter whom suffering from heart disease and high blood pressure. Bay is receiving her senior pension for about $8 per month for both her and her daughter

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00069
Nguyễn Thị Bảy, 82 Tuổi

Nguyễn Thị Bảy, 82 Tuổi BÌNH HÒA, XUÂN PHÚ XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI sống trong ngôi nhà tình thương cùng với cô con gái 66tuổi ko chồng con bị bệnh tim,cao huyết áp. Hai mẹ con sống nhờ vào tiền trợ cấp cho người cao tuổi của bà mỗi tháng 200k ($8 USD)

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00067
Mrs. Shanda Barua, Age: 60 - Widow

Severe Heart Problems My name is Shanda Barua. I am widow and mother of 3 children. I have been looking after my family and my children for long time. I used to work as a daily labor in people house. Now I am very weak and I have Heart Problems. I don’t have any income source now. It is very difficult for me to live and look after my children. I need you hope and support. Please help me and support me. Thank you very much and blessing to you all.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00067
Bà Shanda Barua

Bị bịnh tim nặng Tôi tên là Shanda Barua. Tôi góa bụa và là mẹ của 3 đứa trẻ. Tôi đã chăm sóc gia đình và con cái của tôi trong thời gian dài. Tôi từng làm thuê và ở đợ trong nhà người ta để kiếm tiền nuôi con. Nhưng bây giờ tôi rất yếu vì tôi bị bịnh tim rất nặng. Bây giờ tôi không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Rất khó cho tôi sống và chăm sóc con cái. Tôi mong bạn giúp và hỗ trợ gia đình tôi. Xin hãy giúp tôi và các con tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều và mong ơn trên ban phước cho bạn.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00066
Mrs. Parul Barua, Age: 65 - Widow and Disabled

My name is Parual Barua. I live alone and I don't have any income source. I have only one daughter. She got married and lives in a different area and is also very poor. It's very difficult for me to live at this condition at my old age with disabilities. Please help me and I need your support. Thank you.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00066
Bà Parul Barua, 65 - Góa bụa và tàn tật

Tên tôi là Parual Barua. Tôi sống một mình và tôi không có nguồn thu nhập. Tôi chỉ có một cô con gái. Nó đã kết hôn và sống rất xa và cũng rất nghèo. Rất khó khăn cho tôi khi sống ở tình trạng này khi tôi lớn tuổi và bị khuyết tật. Xin hãy giúp tôi và tôi xin cảm ơn bạn.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00065
Mrs. Minoti Barua, Age: 55 - Widow

Heart and Cardiovascular Diseases
My name is Minoti Barua. In my family we are 3 members. I am widow and I don’t have any income. I have been very sick for long time. My daughters are still in school and it’s very difficult for us when we don't have any income. We really need your support. Please help and support us. Your kindness will be greatly appreciated! Thank you.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00065
Bà Minoti Barua, Age: 55 - Góa bụa

Bị bệnh tim.
Tên tôi là Minoti Barua. Tôi góa bụa và bị bệnh tim rất năng. Tôi có 2 cô con gái còn đang đi học và tôi không có thu nhập gia đình. Con gái tôi vẫn còn đang đi học và rất khó cho tôi tiếp tục lo cho con đi học. Tôi cầu mong sự giúp đỡ của bạn. Xin hãy giúp đỡ và ủng hộ tôi. Cảm ơn bạn.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00064
Mrs. Bobi Barua Age: 45 - Heart Disease

My name is Bobi Barua. I am very sick with heart disease. I have 5 kids 4 daughters and 1 son. Two of daughters got married and living with their family in different area. My other 3 kids are 14, 12 and 8 years old. In my family my husband is only one earn income. But sadly last year he got cancer and now very sick that he can’t work anymore. I want to send my kids to school and educate them. But with our family situation it’s very difficult survive. We are having problems with our daily meal and with my kids education cost. Please help us. We are appreciating your kindness and generous to our family. Thank you so much.

Total support: $30.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00064
Bà Bobi Barua, 45 - Bệnh tim

Tên tôi là Bobi Barua. Tôi bị bệnh tim rất nặng . Tôi có 4 con gái và 1 con trai. Hai con gái lớn đã lấy chồng và sống rất xa nhà. 3 đứa con còn lại của tôi được 14, 12 và 8 tuổi. Lúc trước chồng tôi là thu nhập chính. Nhưng thật đáng buồn năm ngoái anh ấy bị ung thư và bây giờ anh đã không còn khả năng làm việc nữa. Tôi muốn gửi con tôi đến trường để được giáo dục nhưng với tình hình hiện tại, gia đình của chúng tôi rất khó khăn để tồn tại. Chúng tôi không thể lo bữa ăn hàng ngày và lại càng không thể cho các cháu đi học. Làm ơn giúp chúng tôi. Chúng tôi rất mang ơn lòng tốt và sự rộng lượng của bạn đối với gia đình chúng tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Hỗ trợ: $30.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00060
Jotish Barua, Age: 65

Mentally Disordered & Brain Problems My name is Jotish Barua. I am 65 years old. In have 4 family members in my family. I am mentally disordered with brain problems. My son used to earn a little money but sadly currently he is hospitalizing with kidney problems. I don’t have any income. My wife is also sick with liver disease and can’t do much. We having very difficult time and we are suffering very much. We need your support and please help us. Thank you very much.

Total support: $30.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00060
Anh Jotish Barua.

Tên: Ông Jotish Barua, 65Tuổi.Rối loạn tâm thần và não bộ Tên tôi là Jotish Barua. Tôi 65 tuổi. Trong gia đình tôi có 4 thành viên. Tôi bị rối loạn thần kinh với các vấn đề về não. Con trai lúc trước kiếm được một ít tiền giúp tôi, nhưng thật đáng buồn con tôi hiện đang nhập viện vì bị thận. Tôi không có thu nhập gia đình. Vợ tôi cũng bị bệnh gan và không thể làm nhiều. Chúng tôi hiện tại rất khó khăn và chúng tôi đang khổ rất nhiều. Chúng tôi mong bạn hỗ trợ và hãy giúp chúng tôi. Cảm ơn nhiều.

Hỗ trợ: $30.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00055
Tran Quoc Thang, 1976. BLIND

Tran Quoc Thang, born in 1976, address: My Phong commune, My Tho city, Tien Giang province. Blind, he making straw broom and sell them at the morning market. His wife had kidney disease. He has 2 young children but 1 is suffering from severe heart disease, the cost of medication for this child is unbearable for him from his very little income

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00055
Trần Quốc Thắng, sinh năm 1976,

địa chỉ: xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, làm nghề bó chổi, vợ bệnh thận, nuôi hai con đi học, một người con bị bệnh tim nặng nên tiền thuốc thang cho con rất tốn kém

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00052
Mr. Jishu Barua

Name: Mr. Jishu Barua Age: 42 Disabled with Paralyzed My name is Jishu Barua. I married with a 3 years old son. I used to work and looked after my parents and family. Suddenly I had brain stroke and did lot of treatment. But sadly I become lifetime disabled with paralyzed for long time now. Now I don't have any income sources. I want to send my son to school and educate him. But with my condition it’s very difficult. I don't have any hope and way to go. Please help me to protect my family and my son. We need your support. We have Hope you. Thank you so much.

Total support: $30.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00052
Anh Jishu Barua, 42 Tuổi. Bị Bại liệt

Tôi tên là Jishu Barua. Tôi đã kết hôn và có một đứa con trai 3 tuổi. Tôi đã từng làm việc và chăm sóc cha mẹ và gia đình tôi. Đột nhiên tôi bị đột quỵ và đã làm rất nhiều điều trị. Nhưng thật đáng buồn, tôi trở nên tàn tật suốt đời với tình trạng liệt. Bây giờ tôi không có bất kỳ nguồn thu nhập. Tôi muốn gửi con trai đến trường và giáo dục cháu ấy. Nhưng với tình trạng của tôi hiện tại rất khó khăn. Tôi không có bất kỳ hy vọng và con đường để đi. Xin hãy giúp tôi bảo vệ gia đình và con trai tôi. Chúng tôi rất cần bạn hỗ trợ. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Hỗ trợ: $30.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00051
Nguyễn Kim Hồng, 1978. BLIND

Tan Long Ward, My Tho City, Tien Giang Province. Nguyen Kim Hong is blind and slightly deaf in one ear. A couple of years ago, her husband had an accident that damaged the brain and caused minor mental illness. Everyday, Hong sells straw brooms at the market to raise her two young children and mentally ill husband.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00051
Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1978,

địa chỉ: phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, lãng tai nặn. Mấy năm trước chồng bị tai nạng, sau đó biến chứng bị tâm thần nhẹ. Hàng ngày chị Hồng đi bán chổi rơm nuôi 2 con nhỏ và chồng bị bịnh.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00050
Nguyễn Thanh Tiên, 1983. BLIND

Tan Long Ward, My Tho City, Tien Giang Province. Nguyễn Thanh Tiên is blind and lives with his old mother who suffers from heart disease and kidney failure. Last year, his mother had surgery on her gallbladder. With no food and harsh conditions, every day is a another obstacle.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00050
Nguyễn Thanh Tiên, sinh năm 1983,

địa chỉ: phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt song với mẹ già bị bệnh tim. Năm ngoái mẹ em đã phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Cuộc ssongs 2 mẹ con 1 già 1 trẻ vô cùng khó khăn

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00048
Nguyen Kim Hong, 1978. BLIND

Tan Long Ward, My Tho City, Tien Giang Province. Nguyen Kim Hong is blind and slightly deaf in one ear. A couple of years ago, her husband had an accident that damaged the brain and caused minor mental illness. Everyday, Hong sells straw brooms at the market to raise her two young children and mentally ill husband.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00048
Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1978,

địa chỉ: phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, lãng tai nặn. Mấy năm trước chồng bị tai nạng, sau đó biến chứng bị tâm thần nhẹ. Hàng ngày chị Hồng đi bán chổi rơm nuôi 2 con nhỏ và chồng bị bịnh.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00047
Nguyễn Huỳnh Duy Vũ - BLIND

Extreme blindness, passed down. Nguyễn Huỳnh Duy Vũ and his family are all blind. His parents help him sell lottery tickets to support the whole family with little success.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00047
Nguyễn Huỳnh Vũ Duy, sinh năm 2013,

địa chỉ: xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, cha mẹ và bà nội cũng bị mù 2 mắt, cha mẹ bán vé số. Cả nhà từ bé tới lớn đều bị mù 2 mắt. Hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00046
Le Van Thuan, 1977. BLIND

My Tho, Tien Giang province. Blind and with only one leg, Le Van Thuan, sells lottery tickets everyday on the streets to maintain and raise his two children.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00046
Lê Văn Thuận, sinh năm 1977,

địa chỉ: xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, cụt 1 chân, bán vé số, nuôi 2 con đang học nghề.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00045
Le Van Kieu, 1927. BLIND

My Tho City, Tien Giang Province. Kieu's wife suffered a severe stroke several years ago and is now paralyzed. Kieu himself suffers from complete blindness and their poor son struggles to maintain them by picking fruit everyday.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00045
Lê Văn Kiều, sinh năm 1927,

địa chỉ: xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, vợ ông Kiều mấy năm trước bị tai biến nằm 1 chổ không cử động được, con trai bẻ cau mướn kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ và miếng ăn hang ngày cho cha

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00043
Huỳnh Thị Ánh Tuyết, 1982. BLIND

My Tho, Tien Giang Province. Born blind and struggling with severe asthma, Huỳnh Thị Ánh Tuyết and her mother were abandoned by the father when she was born. Her mother tries to earn a small living by washing dishes at a coffee shop.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00043
Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1982, Bị mù

địa chỉ: phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, bệnh suyễn, không có cha, mẹ rửa ly mướn ở quán cà phê.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00042
Huynh Minh Thuan, 2005. BLIND

My Tho, Tien Giang Province. Born blind and struggling with a mental illness, Huynh Minh Thuan was abandoned and left at an orphanage when he was baby. Luckily his aunt took him home, but now struggles to maintain herself and him with only selling lottery tickets.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00042
Huỳnh Minh Thuận, sinh năm 2005,

địa chỉ: phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, bệnh tâm thần. Cha mẹ bỏ từ khi lọt lòng, em ở với bà dì và hàng ngày theo bà đi lang thang bán vé số kiếm sống.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00040
Bui Duy Kich, 1968. BLIND

Bui Duy Kich and his wife struggle to support their family with only $7/day. Despite being blind, Kich sells lottery tickets on the street everyday and his wife, for support, is working as a housekeeper for the neighbors. They have one 13 year old child.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00040
Bùi Duy Kích, sinh năm 1968

địa chỉ: xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bị mù 2 mắt, bán vé số, vợ bị thoái hóa khớp, làm osin, nuôi 1 đứa con đang học lớp 9.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00021
Đào thị Linh, 80

Kế Sách, Sóc Trăng

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00021
Đào thị Linh, 80

Kế Sách, Sóc Trăng

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángCase #GWC-P17-00003
Lê Thị Ba, 68 - Blind & Disability

Binh Thuan province. Alone, blind and suffering from leprosy, Le Thi Ba lost her husband last year due to a liver failure and is facing severe poverty. Her son, who is only 16 years old, must go out and take care of the neighbors' cows to make a small living to survive.

Total support: $20.00 Monthly

Hồ sơ số: GWC-P17-00003
Bà Lê Thị Ba, 68 - Mù & tàn tật

Bà Lê Thị Ba, 68 tuổi, sống tại xã Bình Phụ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Chồng mất do bị bệnh gan không có tiền chữa trị. Bà bị mù 2 mắt và bị bịnh phong cùi (không lây cho người khác). Bà có Người con trai 16 tuổi hàng ngày đi chăn bò thuê kiếm tiền nuôi mẹ.

Hỗ trợ: $20.00 mỗi thángNon-profit 501(c)(3) tax-exempt organization.
Give with Compassion © 2020 All rights reserved.